Contact Us

Magic-ray 30+ Branch/Office

 • Shenzhen HQ
 • Mexico
 • Ireland
 • Italy
 • Ukraine
 • India
 • Australia
 • Indonesia
 • Singapore
 • Malaysia
 • Thailand
 • Vietnam
 • Taiwan
 • Xiamen
 • Dongguan
 • Suzhou
 • Chongqing
 • Wuhan
 • Tianjin
 • Qingdao
 • Zhengzhou
 • Nanjing
 • Hefei
 • Chengdu
 • Hangzhou
 • Nanchang
 • Changsha
 • Guangzhou
 • Huizhou
 • Zhongshan
 • Qingdao
Shenzhen HQ
Mexico
Ireland
Italy
Ukraine
India
Australia
Singapore
Malaysia
Thailand
Vietnam
Taiwan
Xiamen
Dongguan
Suzhou
Chongqing
Wuhan
Tianjin
Qingdao
Zhengzhou
Nanjing
Hefei
Chengdu
Hangzhou
Nanchang
Changsha
Guangzhou
Huizhou
Zhongshan
Qingdao

Global branches / offices

Slide down to see more